GOD JUL

NSP Aid vil hilse alle sine medlemmer og givere en god jul og takker for alle gaver og omtanke i året som har gått. Vi har visjoner for 2013 og håper vi kan regne med dere fortsatt.