GOD PÅSKE

Vi som jobber i NSP Aid vil gjerne ønske alle våre givere og medlemmer en god og velsignet påske. Vi opplever en svært merkelig situasjon i hele verden, med pandemi som legger begrensninger på mange muligheter vi hadde før og sikkert trodde var selvsagt.Å komme sammen i små og store grupper må vi vente med, men enn så lenge må vi gjøre det vi kan for å ta vare på hverandre så vi ikke mister motet. 

Vi tenker også på de mange som får hjelp av oss i ulike prosjekter i Kenya og Etiopia, og de mange som på ulike måter bidrar og gjør det mulig å være til hjelp. Vi håper alle får en god påskehelg.

Påske evangeliliet er det samme, selv om situasjonen rundt oss har endret seg.

Jesus kom til verden for å ordne opp med vår synd og skyld og bli til frelse og håp for oss. 

Salmen Å salige stund uten like er en av våre mest kjære og kjente påskesalmer. Den er skrevet av journalisten og salmedikteren Johan Halmrast i 1890 og den er gjengitt i Norsk Salmebok som nummer 189 med tre strofer.

 

Vi siterer 1 vers

 

Å salige stund uten like,

han lever, han lever ennu!

Han vandrer i seieren rike,

min sjel hvorfor sørger da du?

Han er ikke lenger i graven,

hvor bleknet i døden han lå;

/:jeg levende så ham i haven,

og aldri så skjønn jeg ham så.:/

som 

 

God påske.