God pinse.

Pinse er en av de 3 store helgedagene vi markerer i Norge. Jul som er til minne om Jesu fødsel i Betlehem, påsken som minner oss om Jesu lidelse, død og oppstandelse.
Pinsen er minne om da Gud sende sin Hellig Ånd til oss. Det er på mange måter kirkens fødselsdag.

Dette er de 3 viktige helgedager vi gjør vell i å stoppe opp og reflektere over.

Alle har stor betydning for våre liv.

Vi i NSP Aid vil ønske alle våre medlemmer, givere og mottakere en riktig god og velsignet pinsehelg.

Vi hilser med et fint bilde av ett av barna som får hjelp av oss i Kenya.

Måtte vi alle få være velsignet av Guds Hellige Ånd, i alt vårt liv og virke.