God sommer!

Vi hilser alle våre givere en god sommer og håper vi husker på "våre" barn og unge i Kenya og Tanzania som trenger vår omsorg og hjelp.