Grasrot andel når du tipper til NSP Aid.

NSP Aid er medlem i Frivillighets registeret, dette åpner opp for at dere som tipper kan gi GRASROTANDELEN til NSP Aid.
Oppgi nr 995 716 143. Lykke til.