Gunnar Hamnøy reiser til Kenya 7.-13. desember.

Daglig leder i NSP Aid Gunnar Hamnøy reiser på besøk til prosjektene vi er med på i Kibera i Nairobi og Farajs Childrens Home på Kenya kysten.

I Kibera deltar Hamnøy i Gudstjenesten i Kibira og mandag 8.12 møter alle barna som er med i vårt prosjekt i Kibera. Vi har pr dato 102 barn vi har gjort avtale med givere om å støtte. På Kysten er det oppfølging av de to byggene som er rehabilitert og landbruksprosjektet på barnehjemmet. Vi skal også gå i gang med rehabilitering av den lokale barneskolen på Wema, dette er skolen barna på barnehjemmet går på. Vi skal tilsette vår egen engelsk lærer på barnehjemmet, denne er betalt av forsamlingen i Kyrkjetunet i Ølen. Med på turen er medlem i NSP Aid Olav Handeland og hans datter. Siste dagen på kysten skal vi delta i bryllup som Eva og Elias har invitert til. Elias er leder for mye av kirkens arbeid på kysten, også Farja Childrens Home og mye av skole arbeidet.