Guttene er viktig for samfunnet

I forbindelse med en internasjonal guttedag, har vi fått et nytt nyhetsbrev fra Heart 2 Heart i Nairobi. Dette er vår samarbeidsorganisasjon i slummene i Nairobi. Det er Fletcher Minayo som har skrevet artikkelen. Oversatt til norsk ved NSP-AID.

Hvis det i hele tatt har kommet noe positivt ut av Covid-19-situasjonen, er det oppvåkning for situasjonen for de svakeste i samfunnet. Dette må vi konfrontere, for det var en pandemi som måtte til for å avsløre disse svakhetene.

 

Foreldre i slummen kunne fortelle om bekymringer for barna sine som ikke fikk gå på skole. Tryggheten og læringen de fikk der var et stort savn. I tillegg opplevde en at jenter i skolealder ble gravide i et større antall enn noen sinne. Alt viste at barna har ofte har det tryggere på skolen enn hjemme.

 

I tillegg ser vi at når skolene ofte har vært stengt i 2020, så har utviklingen av læring på internett vært stor og viktig. Men utviklingen av internett i Kenya er veldig variert, og mange har ikke hatt tilgang til internett. Den nasjonale eksamen KCSE 2020 ble utsatt i nesten 6 måneder. For barn og unge som bor på landsbygdene har dette vært en stor utfordring, siden internett er helt fraværende. Likevel finnes det lyspunkt. På bildet ser vi Isaac Lemaiyan og Edith Ketemi fra landsbyen Olasiti, nær Duka Moja. Disse var studenter ved Kericho High School og Madira Girls Secondary School. Men historien deres handler ikke så mye om karakterene og resultater, men om hvor god innsatsen deres har vært i dette vanskelig året. For fattige familier på landsbygdene i Masailand, må kulturelle hindringer overvinnes. Dette er andre hinder en hva ungdommene i slummen har.

 

Menneskene på landsbygdene har små ressurser til rådighet, for eksempel til å støtte barna sine med utdanning. Ofte trenger familien barna til å hjelpe seg med å drifte gårdsdriften. I tillegg er det kulturelle utfordringer som omskjæring av jenter, samt tidlig ekteskap. Dette tar fra jentene mulighet til utdanning og personlig utvikling.

 

Derfor er det også viktig at vi har fullt fokus på utdanning av GUTTER, slik at de blir opplært i internasjonale rettigheter for gutter og jenter. På denne måten kan vi starte å lage et håp for alle barn i Kenya, både gutter og jenter.

 

Bilde:

Below is part of the family of Isaac Lemaiyan(far right) and inset is Edith Ketemi with her mother. The photos were taken at their respective homes in Olasiti, near Duka Moja in Narok County