Håp Konsert 14.juni kl.19 i Misjonssalen i Myrabakken Spjelkavik Ålesund

Susanne Gjendemsjø
Susanne Gjendemsjø

HÅP KONSERT
Fredag 14. juni kl.19:00 var vi samlet i Misjonssalen Myrabakken Spjelkavik til årsmøte og Håp konsert.
• Sang og musikk av HYMNOS
• Lill Szeflinskis 9 år på fiolin
• 8 elever fra Spjelkavik VGS forteller om sitt møte med barna i Kenya
• NSP Aid sine tilsette: Gunnar Hamnøy, Elisabet Emblem og Preben Dimmen deltok.
• Susanne og Iselin Gjendemsjø viser bilder og fortalte om sitt møte med barna i slummen i Nairobi. «Frå 14 til 1000».
det ble en fon kveld.