Håp konsert på Valderøy søndag 24. mars kl.16.

En lokal komite i Giske har i lengre tid planlagt en Håp konsert, konserten vil bli i Valderøy skole. Det er mange lokale sang og musikk krefter som skal delta. Ideen til konserten kom etter at Sofie Flem, Ståle Wattøy og Inge Arne Oksnes var med Gunnar Hamnøy til prosjektene NSP Aid er med på i Kenya i oktober 2018

Vi har fått med Giske blandakor, Godøy Brass, Valderøy kvartetten og Vigra YA musikklag. Elevene fra 10. klasse på Valderøy ungdomsskule deltar, og dens om vinner UKM deltar med et nummer på konserten.

Inge Arne Oksnes forteller og viser bilder fra sitt møte med arbeidet i Kenya. Gunnar Hamnøy forteller om NSP Aid og presenterer med bilder prosjetkene.

I pausen er det enkel servering, loddsalg. Vi håper det kommer mange mennesker til skolen denne dagen.