Hjemmesiden til NSP Aid er mye besøkt

Det er mange som er innom hjemmesiden vår. siden nyttår har vi hatt 115 865 besøkt. i 2015 var
915 763 innom siden vår. Dette syns vi er svært hyggelig.