Høgtun Folkehøgsskole med avtale om 20 elever i Kibera.

Høgtun Folkehøgskole har gjort avtale med NSP Aid om en langsiktig avtale om støtte til skolegang for 20 barn i Kibera slummen i Nairobi. Den 9. november besøker en klasse, sammen med rektor og en lærer barna de skal betale for etter Gudstjenesten i Kibera. God tur!