Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe 1.

Det er flott å få tilbakemeldinger på at "ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe 1".
Flott respons på utfordringen om å skaffe givere til arbeidet i Kawangware slummen i Nairobi.