Innsamlingen til å dekke elevpenger ved Arba Minch Yrkesskole i Etiopia fortsetter.

Vi snakket om denne saken i NSK radio og fikk god respons, etter at jeg kom hjem fra Kenya den 16.12 har jeg fått inn noe mer penger til dette. Til nå er det kommet inn kr 19 600, fra før har vi på konto kr 8000 til dette formålet. Da mangler vi kr 7400 for å belta skolegang for 25 elever i år, håper vi makter det før jul.