Jule mat til familier i slummen i Nairobi.

Også denne jula vil mange familier som lever i svært elendige og fattigslig forhold i slummen i Nairobi i Kenya få en kasse mat, grillkull og grønsaker. Dett er gitt av mange givere rundt om i Norge som de siste ukene har sendt penger til NSP Aid.

I dag har vi sendt 400 000 ksh, dette vil gi mat til minst 200 familier. Vi håper flere kan betale inn på vår konto kr 275 pr familie. Brukkonto 1503 25 02366.