Karosseri verkstedet på Arba Minch yrkesskssole.

Det bygges enda et nytt bygg på yrkesskolen i Arba Minch. En anonym giver har gitt oss penger til å bygge et karosseri verksted på yrkesskolen. Dette vil bli med å øke inntektene til drift av denne viktige yrkesskolen i landet. Det er kirken som eier og driver skolen.