Kirkene i Kenya kan snart åpne

Det nærmer seg åpning for kirkene i Kenya, men kirkene må følge offentlige retningslinjer. Alle som ønsker å delta i Gudstjenesten må sjekkes om de har feber, de må bruke antiback, munnbind og såpe. NSP-AID ønsker å hjelpe med smittehåndteringen, slik kirkene på Kenya kysten får åpne.

Temperaturmålere sikrer kirkeåpning

 

På kysten av Kenya kan kirkene igjen åpne etter å ha vært stengt siden mars pga pandemien. Forutsetningen for å få lov til å åpne, er et alle som kommer inn i kirken kan påvise at de er friske og uten feber.

 

For å få til dette trengs det digitale febermålere som raskt kan avgjøre om et menneske er friskt. NSP-AID er en bistandsorganisasjon med hovedkontor i Ålesund. Organisasjonen støtter skolegang, matprogram og barnehjem i Kenya og Etiopia. I samarbeid med lokale organisasjoner og kirker for over 1500 barn og ungdom hjelp.

NSP Aid fikk spørsmål fra kirken i Kenya om hjelp til innkjøp av digitale termometer, såpe,munnbind og antiback, slik kirkene kan åpnes for bruk.

 

NSP Aid ønsker å bidra med dette, og trenger hjelp fra givere i Norge. Kirken i Kenya er som i Norge en viktig institusjon og samlingsplass i alle livets faser.

På Kenya kysten har den Lutherske kirken 15 menigheter som ber NSP Aid om slik hjelp. For under ca kr 1700 kan vi hjelpe en menighet med de de trenger til dette.

 

Målet er å samle inn 25 000,- på kort tid slik at de raskest mulig kan få på plass utstyret som skal forhindre mer smitte blant befolkningen. En digital febermåler koster kr 500 pr stk.

Ønker du å hjelpe oss med dette, kan du sende penger på bank konto 1503 25 02277, elelr bruke vipps 117840. Merk gaven FERBERFRI

Så får vi håpe at med gode hjelpemiddel kan folk endelig samles i kirken igjen etter lang tids fravær.