Kjøp av parsell på eiendommen vi må kjøpe for å bygge barnelandsby i Kenya

Vi deler opp eiendommen som skal kjøpes til 2000 parseller på 200 mål til 100 m2 pr parsell. For 1 parsell koster kr 1000. Vi håper at mange kan være med å gjøre dette prosjektet mulig med å hjelpe oss å kjøpe land til å bygge landsbyen for foreldreløse barn.
SE Mer om dette under Prosjekt Barnelandsby. mer beskrivelse.....