kr 20 000 til hjelp for syke.

Fra en giver på vestlandet fikk vi melding i kveld om at de overfører kr 20 000. I tillegg til denne summen står det ca kr 30 000 til på konto i NSP Aid sitt regnskap fra samme giver, til samme formål. Kontoen får navnet "Torunns Operasjons fond", det gir NSP Aid mulighet til å svare ja på spørsmål om medisinsk hjelp til personer som er i vårt hjelpe program i Afrika. Takk for omtanken.