Kunstneren Inger Giskeødegård har malt ett bilde til NSP Aid.

Bildet Inger Giskeødegård har malt er trykt opp og skal sendes ut denne uken til de som har betalt for parseller a 300 m2 til Maliaka, barnelandsbyen som planlegges å bli bygd utenfor Voi i Kenya.
Vi sender ut 120 brev denne uken til givere som har gitt til sammen kr 1,4 mill kroner til dette prosjektet.

Pengene blir brukt til investeringer før vi kan starte opp å bygge hus på eiendommen, slik som gjerde, føre inn strøm, bore etter vann, utgifter til registreringer osv.

Om flere ønsker å bli med på dette, er det baren å kontakte oss i NSP Aid. 1 parsell betaler vi kr 1000 for.