Kvartalsrapport fra Heart 2 Heart

Vi har fått kvartalsrapporten fra matprogrammet til Heart 2 Heart i slummen i Nairobi.

"Et stort antall av disse barna får ikke mat hjemme mesteparten av tiden, og dermed er maten de får på programmet det som opprettholder dem"

 

Generell fremdriftsrapport

Året startet bra, men med mange utfordringer knyttet til Covid-19-pandemien. Det har ikke vært lett for mange familier, og spesielt de i slummen har slitt. Derfor har matprogrammet vært viktig tiltak i en tøff periode. Effektene av Covid-19-pandemien på verdensøkonomier kombinert med potensialet for eksisterende helse- og utdanningsulikheter har gitt opphav til en fornyet sårbarhet for mange familier og enkeltpersoner i mange land.

Kibera tidlig kveldsmat program er ment å mate 32 barn hver dag, men på grunn av den rådende situasjonen i slummen er vi tvunget til å mate 45. Årsaken er at noen av barna kommer med sine søsken eller nabobarn, og det blir vanskelig å jage dem bort. Programmet på Kawangware kirke mater 85 barn, men de som støttet er 70. På skolen Prince of peace mater vi daglig 200 barn.

FORDELER

  1. Virkningen som programmet har i et barns liv er stor. Mange av disse barna sov på sultne mage, men har noe å se frem til hver dag nå.
  2. Vi hadde vitnesbyrd fra foresatte, foreldre og samfunnet for øvrig om hvordan programmet hjalp familiene deres spesielt i COVID-19-perioden.
  3. Gjennom programmet har vi vært i stand til å engasjere medlemmer av kirken og samfunnet som hjelper til med å forberede måltidene.
  4. Programmet har redusert antall fravær fra skolen når barn går på skolen hver dag uten å lykkes.
  5. Viktigst av alt, helsen til disse barna har forbedret seg sterkt. I Kibera er noen av barna HIV Positive og maten er et hjertelig insentiv og i det minste sikret et måltid hver dag.

Utfordringer

  1. Antallet barn som deltar på hvert av programmene er svært høyt i Kibera og Kawangware kirke, dette har brakt en veldig stor utfordring til de som lager mat. Hvis det var mulig, kunne vi sende noen av barna hjem, men det blir veldig vanskelig å jage dem bort, og likevel har de ikke spist noe. Vi har barn som kommer med sine brødre og søstre, de må dele maten slik vi ikke kan sende dem bort. Noen av dem må dele en tallerken mellom 3 barn. Et stort antall av disse barna får ikke mat hjemme mesteparten av tiden, og dermed er maten de får på programmet den som opprettholder dem. De er også utsatt for overgrep og andre farer. For disse barna er programmet som et hjem. Vår appell er om vi kunne få ekstra støtte til å mate flere av disse trengende barna.

 

  1. Målet med matprogrammet er å endre livene til disse barna og deres familier og gjøre det bedre. Vi vil at de skal føle seg elsket og tatt vare på når de vokser opp til å bli bedre individer. Utfordringen er et lite tegn for folk som tilbereder maten, og også noen av elementene som brukes i programmet. For eksempel trenger programmet plater, skjeer, matlaging jiko og sufurias (Kokepanner). I virkeligheten har vi brukt beløp vi har fått prøve å kjøpe andre ting / betale de som tilbereder måltidet, men dette har vært en stor utfordring. Vår appell er at hvis flere barn kan få sjansen til å få mat, vil det være flott. Få også støtte til de som forbereder måltideneog en engangsdonasjon mot kjøp av disse varene.

 

Vi takker Gud for matprogrammet, livene det forandrer seg i slummen i Kibera og Kawangware. Den generelle holdningen til disse barna har endret seg. De har nå en grunn til å smile og se frem til i morgen. I deres hjerter vet de at noen bryr seg om dem, og de føler seg elsket.

Spesiell takk til Gunnar Harmnoy, NSP-Aid og alt som fungerer utrettelig for å gjøre dette programmet til virkelighet og en suksess. Vi takker også teamet vårt som koordinerer programmet, Maureen Bosuben,Sharon Kiswa og Douglas Masheti. Vi takker også ledelsen og Heart 2 Heart styret for deres kjærlighetshjerte og skaper et miljø som gjør det mulig for dem å tjene. Måtte Gud velsigne deg og øke mulighetene for deg når du tjener ham i hans barmhjertighetshandlinger.

Her hos Heart-to-Heart-familien sier vi ASANTE SANA NA MUNGU AWABARIKI.