Lotteriet har fått ny dato for trekning.

NSP Aid har fått innvilget ny dato for trekning av kunst og reise lotteriet. Fra før 1. juni er endret til 1. oktober 2019.
Vi har flott gevinster.
Lodd kr 50 kjøpes på vipps 117840 eller bank konto 1503 25 02277.
opplys oss om navn adresse og telefon nr.