Mange besøk på hjemmesiden til NSP Aid.

Bildet er malt og gitt til nsp aid av Inger Giskeødegård.
Bildet er malt og gitt til nsp aid av Inger Giskeødegård.

Det er hyggelig at mange er innom vår hjemmeside for å følge med i det arbeid vi er med på i Afrika.