Mange gaver til NSP Aid fra bedrifter også.

Flere bedrifter og enkelt personer har kontaktet oss for å fortelle at de overfører større beløp til NSP Aid til jul. Mange ønsker å hjelpe foreldreløse barn.
Det er stort å oppleve slik omsorg. Vi takker og ønsker alle en god og velsignet jul.