Mange nye givere til NSP Aid

Gunnar Hamnøy har vært på reise i Bergensområdet og Ryfylke i 2 uker, mange møter og mange nye givere har det blitt. Dette er gledelig.