Mary og Gunnar på turne.

Mary, lederen av Heart to Heart i Nairobi og Gunnar Hamnøy, lederen av NSP Aid var på turen i Norge for å nå givere og andre interesserte med informasjon om arbeidet mellom barna i slummen i Nairobi.
På tross av ferien var det mange plasser svært godt oppmøte. Vi besøkte: Godøy, Vigra, Langevåg, Skodje, Volda, Tysse i Samnanger, Øygarden og Halden. I tillegg var vi på bedriftbesøk i Herøy og Fredrikstad.

vi fikk over kr 60 000 i kollekter som går til bygging av ny barneskole i Kawangware og over 20 nye faddere som betaler kr 250 hver mnd for å gi ett barn skoleplass i Kawangware.

Bildet er fra samlingen i Halden Brygge, i konferansesalen til Kynningsrud as,som er en av bedrift medlemmene i NSP Aid.