Medlemmer engasjerer seg!

Det er hyggelig å få melding er fra dere medlemmer om at dere engasjerer dere lokalt, viser bilder og forteller om det vi holder på med i NSP Aid.
Dette gir reslutater.