Mosvik Frikirke medlem i NSP Aid.

Vi ønsker Mosvik Frikirke velkommen som medlem i NSP Aid. Flere av medlemmene er med som faddere til barn i Kawangware slummen i Nairobi.