Møte på Hitra fredag 1.november for NSP Aid.

Fredag 1.november møtte Gunnar Hamnøy, sammen med Sharon og Winney fra Nairobi slummen og medarbeider i Heart to Heart folket på Hitra. Mange av dei som kom er medarbeidere i gjenbruksbutikkene på Ansnes og Knarrlagsund.

Det er flott å få slike møtepunkt med givere, vi reiste fra øya med stor oppmuntring. Takk for oss og takk for at dere står med oss i arbeidet.