Møte på Vigra 31.10.

Torsdag kveld den 31.10 ble det en helt spesiell kveld sammen med forsamlingen på Vigra bedehus. En av de 10 bibelgruppene på øya har støttet Winney med skolegang på universitet. Møtet mellom giver og mottaker ble sterkt.
På samlingen ble det også opprettet flere gaveløfter i tillegg til de mange som er fra før.