Møter der du bor.

Vi ønsker å komme rundt i landet for å fortelle fra og om arbeidet vi er med på. Dersom du ønsker vi skal besøke din by eller bygd, forsamling eller bedrift. Vær frimodig å send oss en melding om dette, så vil vi forsøke å tilpasse vårt program best vi kan for å få dette til.