Møter på Hitra.

Gunnar Hamnøy besøkte Hitra tirsdag 12., onsdag 13 og torsdag 14.mai. og hadde møter i det nye og tjenlige lokalet på Fillan. Fillan er kommunesenteret på Hitra. Møtene var i regi av NSP Aid, og Gunnar Hamnøy talte og orienterte om arbeidet til NSP Aid.

Folk gave mange penger i kollket og en større gave ble også gitt, den går til nye pulter i den nye skolen i Kawangware slummen i Nairobi.

Om andre av dere som eer med i NSP Aid ønsker besøk og øter der dere bor er det fint om dere kan kontakte oss om dette.