Skolebarn på Voi.
Skolebarn på Voi.

Nå er Skodje med

Foreningen "Vennskap Skodje Voi" er blitt stiftet. Initiativet til stiftingen ble tatt av Monica Relling (formann), Anne Vibeke Nesset (nestformann), Kari Grindvik (sekretær) og Gunnar Hamnøy.

Formål: Fra vedtektene til foreningen:

  1. Arbeide for å hjelpe folk i Skodje si vennskapskommune Voi, Kenya.
  2. Organisere hjelp til Voi og samle inn midlar til utvikling i Voi.
  3. Foreininga skal drivast på ideelt grunnlag og vert administrert av eit vald styre.
  4. Medarbeidarane pliktar å følgje dei etiske retningslinene som er vedtekne i Vennskap Skodje-Voi.

Foreningen er tilsluttet NSP Aid, med regnskap og revisjon. Foreningen skal samarbeide med en lokal organisasjon (Set your roots) i vennskapskommunen til Skodje kommune, Voi i Kenya.

 

Foreningen skal samle inn penger som skal brukes til å støtte foreldreløse barn i Voi med skoleklær, ransel og et varmt måltid hver dag. Det er 1500 foreldreløse barn i Voi. Foreningen har som mål å kunne hjelpe 100 barn i 2012, og enda flere i årene som kommer.

 

Hvordan arbeider vi?

Alle interesserte kan bli medlem i foreningen, det kostar kr. 200,- pr.år. Dette skal dekke administrasjonskostnadene i Norge. Det viktigste er likevel faste givere som vil binde seg til å betale et fast beløp pr mnd kr. 200,- pr barn, kr 400,- for 2 barn eller valgfritt beløp over 400,-. Gaver (som engangsinnbetaling) er selvsagt også velkommen.

 

Vi håper at flest mulig vil støtte prosjektet vårt slik at de som sårt trenger det, kan få vår hjelp. Ta kontakt med Monica Relling om du ønsker å få vite mer og bli medlemog fast giver  av foreningen:

telefon: +47 404 72 559  E- post: gerhabjr@online.no