Når NAV mangler

Vi får stadig vekk rapporter fra slummen i Nairobi. Noen fortellinger er positiv, andre er krevende å lese. Her er en fortelling Sharon formidlet til oss denne uken:

«Under et hjemmebesøk i dag, møtte jeg en 38 år gammel dame som bor sammen med mannen sin og deres funksjonshemmede barn i slummen kalt Kayole.

 

Mannen hennes var involvert i en bilulykke sent i fjor, og han bruker fortsatt krykker for å bevege seg. Han klarer ikke å forsørge familien sin. I tillegg kan ikke mor jobbe, da hennes seks år gamle barn har spesielle behov. Hun finner ingen ønsker å hjelpe den lille gutten hennes.

 

Familien har stått overfor mange utfordringer, fra å miste sitt første barn i en alder av seks, til å bli avvist av slektninger og venner fordi de mener at de er forbannet.

For øyeblikket har hun ikke betalt husleien på fem måneder, og når det gjelder mat, er hun avhengig av naboene og velvillige som til tider donerer matvarer på grunn av sitt funksjonshemmede barn.

 

Denne familien trenger virkelig økonomisk støtte i en meget vanskelig situasjon»

Om noen av leserne kan tenke seg å hjelpe, vil vi i NSP-AID sørge for at denne familien får hjelp så raskt som mulig.