Ny medarbeider i NSP AID

Steinar Kristiansen (35) er for en tremåneders periode ansatt i 50 % stilling for å bistå med den daglige driften av NSP AID. Arbeidsoppgavene vil være innen områdene innsamling av midler, promotering av organisasjonens formål og relasjonsbygging til både private givere og bedrifter.

- At vi nå ser behovet for å utvide staben forteller noe om den økte givergleden vi opplever blant våre mange støttespillere, sier daglig leder Gunnar Hamnøy, mens han legger til at behovene fortsatt er veldig store i områdene NSP AID opererer i.

 

- Vi nærmer oss nå 800 barn som enten får mat, husly eller skolegang som følge av våre giveres støtte. Vår store sorg er at vi så gjerne skulle hjulpet ennå flere.

 

Steinar Kristiansen hadde sin første arbeidsdag 1. august 2016. Han kommer fra Flekkerøy, er utdannet journalist og har de siste årene drevet forlaget Kristiansen SRM i kombinasjon med politiske verv. Frem til nyttår var han politisk rådgiver for ordføreren i Kristiansand. 1. juli i år flyttet han med sin familie til Ålesund, hvor NSP AID har kontorer.