Nye betalings rutiner i NSP Aid fra 1,januar 2014.

NSP Aid har inngått en samarbeids avtale med Solidus om nye rutiner for innbetaling av gaver til vårt hjelpe arbeid, dette gjær vi for om mulig redusere noe av administrasjon og oppfølging.
Vi håper dette vil bli godt mottatt og at faste givere kan inngå en auto giro ordning med NSP Aid.
Kontakt oss for å få tilsendt det som trengs for å inngå en slik avtale, om du ikke alt har fått dette tilsendt.