Nye funksjoner på hjemmesiden til NSP Aid.

På 1 siden, rett under det store frontbildet er det lagt inn 2 grønne firkanter som en kan trykke på.
På den ene knappen kan du gi en gave med bank kortet og signere med bank ide direkte.
På den andre trykker du om du vil bli fast giver.

Etter at du har fylt ut det som er spørsmål om kvitterer du med bank ide, og avtalen er ok omgående. Dette er flotte ny ordninger for oss, som kan betjenes rett fra hjemmesiden. Vil du ha skattefradrag legger du også det inn. Det er også mulig å gi på vipps til konto 10700, eller bank kont 1503 25 02366.