Nye rutiner for innbetaling av gaver til NSP AID.

Styret i NSP Aid har bestemt at fra 1.1.2014 legger vi om gaveinnbetalingene til NSP Aid. vi har sendt brev og mail til de fleste giverne med orientering om dette og spør om det er mulig å gå over til Auto Giro ordning. Dette vil lette administrasjonen og regnskapet vårt.
Vi vil fra 1.1.2014 bruke en felles gavekonto for alle gaver. 1503 40 40 793.
De som gir melding om at de kan gå over til ordning vil få en kid av oss, da vil gaven komme til det prosjektet du ønsker å gi din gave til.

Det vil også selvsagt være fult mulig å gi gaver til NSP Aid på vanlig måte, men at vi bruker kontoen 1503 40 40 793 og da merker gaven hvilket prosjekt gaven går til.

Vi sende søknad til skattemyndighetne for over 3 år siden, dette har vært purret opp mange ganger, for om mulig å få bruke gavene til skattefradrag. Vi håper at det kan være mulig å få dette til for 2014. I så tilfelle vil dere få beskjed om det.

For å bli med på skattefri gave ordningen må vi ha utfylt et svar fra den enkelte giver med person nummer og signert.