Nytt besøk til prosjekter NSP Aid er med på i Kenya.

Edvard Helland, som har arbeidet som leder og misjonær for NLM i Kenya i mange år, reiser 31. mai sammen med lederen i NSP Aid på besøk til prosjekter som NSP Aid er med med og støtter i Kenya. Vi reiser til Kibira slummen i Nairobi, 2 prosjekter i Voi og Farajas Choldrens Home på kysten, sør for Mombasa.