Nytt felles bank nummer for innbetalinger av gaver til NSP Aid.

Fra 1.januar 2014 ønsker vi å bruke et felles bank konto nr for innbetalinger av gaver:
1503.40.40793. Det er fint om du kan bruke kid, mangler du dette får du det ved å henvende deg til NSP Aid.