Nytt styre i NSP Aid

bildet av det nye styret i NSP Aid
Fra venstre Ivar Kynningsrud, Odd Asbjørn Nybø, Leif Hofseth, Iseling Gjendemsjø, Leif Kjetil Gjendemsjø og Peder Stette
bildet av det nye styret i NSP Aid Fra venstre Ivar Kynningsrud, Odd Asbjørn Nybø, Leif Hofseth, Iseling Gjendemsjø, Leif Kjetil Gjendemsjø og Peder Stette

På årsmøtet i Gomerhuset i Skodje lørdag 20.06 vart det valgt nytt styre i NSP Aid.
Formann Leif Kjetil Gjendemsjø, nestformann Peder Stette, Leif Hofseth, Gunhild Sjøvik, Iselin Gjendemsjø og Ivar Kynningsrud. 1. vara Odd Asbjørn Nybø og 2. vara Tore Larsen.