Odd Kjell Sjøvik takker av som formann siden starten for 10 år siden.

På årsmøtet 20.06 i NSP Aid ble det markert at Odd Kjell Sjøvik takker av som formann helt siden starten for 10 år siden. Det ble overrekt gave og blomster til fru Brita Sjøvik på vegne av Odd Kjell Sjøvik, som ikke hadde mulighet å komme på grunn av sykdom. Odd Kjell Sjøvik har lagt ned et stort arbeid for formann i organisasjonen.