Ønsker dere besøk der du bor?

Om dere som er med som givere til prosjekt i regi av NSP Aid ønsker at vi skal komme på besøk der du bor og fortelle fra arbeidet og vise bilder eer det fint om du kunne kontakte oss, så kan vi se om det er mulig å få til en samling. Informasjon er viktig."Ein blir ikkje heit av det en ikkje veit".