Ørsta bedehus onsdag 2.juni kl.19

Ørsta bedehus
Ørsta bedehus

Gunnar Hamnøy besøker Ørsta bedehus Onsdag 2. juni kl.19. Samling for NSP Aid i Ørsta bedehus.
Gunnar vil holde andakt, forteller og vise bilder fra prosjekter NSP Aid er med på.
velkommen,