Over 50 unge spør om hjelpe til å gå på videregående skole i slummen i Nairobi.

I kveld fikk vi et spørsmål om det er mulig å hjelpe over 50 unge som står i kø for å få hjelp med skolepenger for å komme videre i livet, å gå på videregående skole. De unge er ferdig med grunnskolen, for å komme videre trengs det mange penger, penger de ikke har.

Vi  må ha kr 600 pr mnd for en elev for å kunne svare ja til dette. Har du mulighet å bidra er det fint om du kan henvende deg til oss snart.

Om du syns kr 600 er mye kan det være mulig at 2 deler på en elev.

 Dennis er en av de 50 som håper det er mulig å få støtte til dette.