Over 500 barn og unge i Kenya får hjelp til skolegang og ett bedre liv.

Det som startet opp svært forsiktig på Faraja Childrens Home i Kenya med 20 barn for 4,5 år siden har vokst til 545 barn og unge som får skolegang, mat og noen bor på barnehjem.
I Etiopia får unge hjelpe til skolegang. Det er giverne til NSP Aid som gjør dette mulig, en stor takk til dere alle.