Penger til såkorn og gjødsel, dette haster !

Det er et akutt behov for hjelp til minst 300 familier og vi har nå i første omgang bestemt oss for å hjelpe 100 av de fattigste familiene i kirken. De 300 familiene vi skriver om nå er medarbeidere i kirken i Pokot. Prester, evangelister, kvinnearbeider osv

Vil du hjelpe 100 familie Pokot i Kenya med et snarlig kjøp av såkorn og gjødsel.

kr 175,- 10 kg mais såkorn pluss kr 300 til gjødsel.

 

Og dette rekker til en åker på 4 mål.

Dette blir kr 475, det er nok til å hjelpe EN familie med å sikre årets avling. Vil du hjelpe?

Hvor mange familier kan du makte å hjelpe med såkorn. i har fått inn en foruroligende rapport fra Pokot, vest i Kenya. Dette fylket ligger på grensen mot Uganda, og er for tiden hardt rammet av begrensningene covid-19 har satt.

Kirkene er nedstengt her, og 40 000 kirkegjengere har begrensede muligheter til å samles. Det er vanskelig for nordmenn å sette seg inn i viktigheten av å samles i kirkene i dette området av verden. Kirken er samlingssted både sosialt og åndelig. Dette er sosialkontoret, kirkekontoret og et viktig holdepunkt for store deler av folket.

 

I tillegg til Pokot vil vi legge til 30 medarbeider i den lutherske kirken på Kysten av Kenya til samme opplegget.

 

I tillegg er det mange som sliter med jobb, og inntektene det medfører til livets opphold. Her er mange bønder, og lever fra jord til bord. Det å få til avlingene er viktig for å berge mattilgangen til familien og landsbyen.

Nå er det regntid i dette området, og de fattigste har ikke råd til såkorn. De har gått uten lønn i mange måneder.

 

Vi har fått en oversikt fra biskopen i kirken her, som sier at ca 100 personer nå er i en ytterst nød pga manglende inntekter. De trenger såkorn raskt for å kunne sikre avlingene.

 

Hver av bøndene trenger 475,- norske kroner for å kunne berge familien sin gjennom perioden de nå går inn i. Dvs at behovet for å hjelpe er 47 500,- for at alle disse 100 skal kunne få hjelp. Om de 100 familiene skal hjelpe en nabo blir summen kr 95 000.

 

Vi i NSP-AID har lyst å bidra i denne dugnaden, og håper DU har lyst å hjelpe.

Kan 100 nordmenn hjelpe med 475,- hver veldig raskt?

Vipps 10700 og merk "Såkorn til Pokot".

 

Tusen takk på forhånd!