Rapport fra Faraja og Malaika

NSP-AID støtter mye arbeid i Kenya og Etiopia. Et av de prosjektene som har vært med fra starten av, er barnehjemmet Faraja på kysten av Kenya.

Vi har nylig mottatt rapporter om hvordan situasjonen er her ved det Indiske hav. Faraja Children Home og Malaika Villages ligger som to gode naboer på en vakker tomt på høydene over Det indiske hav. Her er det sval og god temperatur, grønt i alle retninger, og eksotiske dyr tett på.

 

80 barn bor på disse to hjemmene. Fordelt på koselige hus med god standard, får det god omsorg av "mødre" som bor sammen med dem. Her er det voksenkontakt 24 timer i døgnet, noe som er nødvendig når mat, lekser, aktiviteter og omsorg trengs.

 

Disse barna har ikke hatt det godt hjemme, men får nå være sammen med andre barn i lek og lære. 

 

I mars startet perioden verden ikke kunne drømme om. Det føltes som om verden stengte ned, og hvert land ble overlatt til seg selv å overleve. Slik var det også i Kenya. Mens vi i Norge kunne åpne opp vår gedigne pengebinge og gi hjelp til alle, var situasjonen en helt annen i Kenya. Erfaringene til dette fattige landet er at slike epidimier gjør vondt til værre. Og slik har det også blitt mange steder. Isolering fører til at mange ikke får jobbe, og mangel på inntekt fører til utkastelse av bolig, medisinmangel og matmangel.

 

Derfor er det gledelig når vi 6.august fikk siste melding fra Faraja om at alle var friske, både barn og voksne. En egen lærer på tunet sørger for at skolegangen ikke stopper helt opp, og takket være norske faddere er det ikke mangel på mat og omsorg.

 

Vi NSP-AID er utrolig takknemelig for den støtten som vi ser norske givere kommer med. Vi skulle ønske du kunne fått vært med og møtt disse barna, og sett hvilket håp et ungt menneske i Kenya kan ha når en får mulighet til se frem mot en utdanning. Det kan være veien ut av fattigdom og til et selvstendig liv.