Rose fra Faraja Childrens Home Lukore Secondary School.

Rose Ileli skal denne våren starte opp som elever ved Lukore Secondary School. Hun skal bo på internatet på skolen og når det er ferie på skolen vender hun tilbake til barnehjemmet.En familie i Halden har lovt å betale skolepenger for henne.
Kr 4500 pr år.