Samling på Vigra.

Tirsdag den 24.mars var styremedlem k NSP Aid Leif Hofseth og Gunnar Hamnøy med på en samling i Vigra bedehus. Det var Vigra indremisjon som hadde invitert til denne samlingen. Flere av de som var med på informasjonssamlingen bestemte seg for å bli fadder for ett barn i slummen i Nairobi