Skal gå på Lukore Secondary School.

Samuel Charo skal denne våren starte opp som eleve ved Lukore Secondary School. Han skal bo på internatet på skolen og når det er ferie på skolen vender han tilbake til barnehjemmet.En kollet i Kyrkjetunet i Ølen den 16. mars 2013 dekker utgiftene for hans skolegang.
Kr 4500 pr år.